Regulamin turnieju

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Turniej prowadzony jest zgodnie z zasadami zawartymi przepisach ZPRP.

ORGANIZATOR

 • Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie oraz Szkolny Klub Sportowy „Kusy” w Krakowie, os. Handlowe 4

UCZESTNICY ROZGRYWEK

Turniej odbywa się w sześciu kategoriach:

 1. dziewczęta urodzone w roku 2005 (K05), maksymalnie 16 drużyn
 2. dziewczęta urodzone w roku 2006 (K06), maksymalnie 16 drużyn
 3. dziewczęta urodzone w roku 2007 i młodsze (K07), maksymalnie 16 drużyn
 4. chłopcy urodzeni w roku 2004 (M04) , maksymalnie 16 drużyn
 5. chłopcy urodzeni w roku 2005 (M05), maksymalnie 16 drużyn
 6. chłopcy urodzeni w roku 2006 i młodsi (M06), maksymalnie 16 drużyn

SYSTEM ROZGRYWEK

W rozgrywkach uczestniczy po 16 zespołów, podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły:

  1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,
  2. półfinał w grupach każdy z każdym, z zaliczeniem meczu z grupy eliminacyjnej

Podział na grupy półfinałowe:
o miejsca 1-8:

   • P1: 1 gr. 1, 2 gr.1, 1 gr.3, 2 gr. 3;
   • P2: 1 gr.2, 2 gr.2, 1 gr. 4, 2 gr. 4.

o miejsca 9-16:

   • P3: 3 gr. 1, 4 gr. 1, 3 gr. 3, 4 gr. 3;
   • P4: 3 gr.2, 4 gr.2, 3 gr.4, 4 gr.4.

W grupach półfinałowych zespoły grają każdy z każdym z zaliczeniem meczu z eliminacji.

 1. finały:
  • o miejsce 15 – 4. zespół z P3 i 4. zespół z P4,
  • o miejsce 13 – 3. zespół z P3 i 3. zespół z P4,
  • o miejsce 11 – 2. zespół z P3 i 2. zespół z P4,
  • o miejsce 9 – 1. zespół z P3 i 1. zespół z P4,
  • o miejsce 7 – 4. zespół z P1 i 4. zespół z P2,
  • o miejsce 5 – 3. zespół z P1 i 3. zespół z P2,
  • o miejsce 3 – 2. zespół z P1 i, 2. zespół z P2,
  • o miejsce 1 – 1. zespół z P1 i 1. zespół z P2.

O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zdobytych punktów, zaś przy jednakowej ilości punktów kolejno:

 • większa ilość punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa dodatnia różnica bramek z wszystkich spotkań w grupie,
 • większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
 • los.

W meczach finałowych w przypadku remisu dogrywka do pierwszej strzelonej bramki. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który wygra losowanie, a zespół przegrywający losowanie ma prawo wyboru boiska.


ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 • Zawodnicy i zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą obowiązkowo posiadać kartę zdrowia potwierdzoną przez lekarza poradni sportowo-lekarskiej. Odpowiedzialność za powyższe ponosi trener zespołu, który jest zobowiązany przekazać odpowiednie oświadczenie do biura zawodów przed pierwszym meczem.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
 • Czas gry we wszystkich kategoriach 2 x 15 min. bez przerwy – zmiana stron.
 • Wykluczenia – 1 min.
 • Mecz rozpoczyna zespół będący wg terminarza gospodarzem zawodów.
 • Zespoły powinny być obecne w miejscu rozgrywania zawodów 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 • Zawody w kategoriach młodzików (M04, M05) rozgrywa się piłką damską (nr 2), obwód 54-56 cm, waga 325-375 g, w kategoriach młodziczek, dziewczyn i chłopców ( K05, K06, K07, M06) obowiązuje piłka nr 1 obwód 50-52 cm, waga 290-330 g.
 • W przypadku, gdy dwa rywalizujące zespoły mają jednakowy kolor koszulek do zmiany stroju zobowiązany jest zespół gości.
 • Zawodnik/zawodniczka młodsza może grać w zespołach starszych, fakt ten jednak nie jest powodem zmiany terminarza rozgrywek. Skład zespołu każdy trener jest zobowiązany podać przed pierwszym meczem na formularzu przygotowanym przez organizatora i przekazać do Biura Turnieju.
 • Podczas meczów nie ma możliwości wzięcia czasu dla zespołu.
 • Każdy przypadek dyskwalifikacji z powodu niesportowego zachowania (lub cięższe przewinienie) związane będzie z wykluczeniem winnego z minimum 1 meczu (do całkowitego wykluczenia z Turnieju). Decyzję podejmować będą Sędziowie Główni Halowi po konsultacji z Sędzią Głównym Turnieju.
 • Protesty wnoszone do 20 min. od zakończenia spotkania rozstrzyga Sędzia Główny Halowy w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 PLN. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie jest zwracana. Nie uwzględnia się protestów dotyczących interpretacji przepisów gry przez sędziów.
 • Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju.

SĘDZIOWIE

 • Obsadę sędziowską Turnieju zapewnia KS MZPR w porozumieniu z KS ZPRP.
 • Zawody sędziowane są przez sędziów przygotowujących się do egzaminu na sędziego związkowego oraz sędziów MZPR.
 • W poszczególnych halach nad przebiegiem zawodów czuwają przedstawiciel Organizatora oraz Sędzia Główny Halowy. Oni podejmują bieżące decyzje dotyczące przebiegu rozgrywek. W celu ułatwienia z nimi kontaktu podany jest numer telefonu komórkowego do przedstawiciela Organizatora w każdej z hal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator Turnieju Lajkonik Cup zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Sposób interpretacji Regulaminu i wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne nie wynikającego z jego winy które mogą mieć wpływ na przebieg Turnieju Lajkonik Cup.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z turnieju. Zdjęcia te przeznaczone są wyłącznie dla Organizatora w celu zamieszczenia na serwisie www.lajkonikcup.pl jako materiały promujące Turniej.

HALE – MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Rozgrywki prowadzone będą równolegle na dziewięciu obiektach:

 1. Hala sportowa Centrum Rozwoju ComComZone, ul. Ptaszyckiego 6
 2. Hala sportowa „Siemacha”, ul. Ptaszyckiego 4
 3. Hala sportowa KS Prądniczanka, ul. Majora 12a
 4. Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4
 5. Hala sportowa Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35
 6. Hala sportowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 13b
 7. Hala sportowa III Liceum Ogólnokształcące, os. Wysokie 6
 8. Hala sportowa KS Orzeł, ul. Niebieska 2
 9. Hala Sportowa Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 58

IMPREZY TURNIEJU

  • Uroczyste Otwarcie Turnieju

  • Dyskoteka dla uczestników oraz spotkanie opiekunów zespołów

  • Dekoracja Najlepszych Zespołów Turnieju


OSOBY FUNKCYJNE, ORGANIZATORZY I PRZYDATNE KONTAKTY

  • Biuro Turnieju – sekretariat Szkoły Podstawowej nr 91, os. Handlowe 4
   tel. 12 644 24 75 w. 20