Turniej Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa w Turnieju

twój adres IP: 54.159.172.209
data dodania: 28 - 03 - 2015, 15:03:10

*Nazwa klubu

*Kraj pochodzenia

*Język

Barwy strojów

*Adres klubu

kod pocztowy *miasto


*ulica *nr domu nr lokalu


*telefon


fax


*email

*Płatnik

*płatnik


NIP


kod pocztowy *miasto


*ulica *nr domu nr lokalu

*Data przyjazdu

Kliknij i wybierz datę *wybierz datę

W przybliżeniu, godziny przybycia na miejsce zawodów


Bardzo proszę o podanie, w przybliżeniu, godziny przybycia na miejsce zawodów.

*Transport

*rodzaj transportu


*Zakwaterowanie

*lokal


*zakwaterowanie od dnia do dnia proszę wybrać

*zakwaterowanie:

Kliknij i wybierz datę wybierz datę*wykwaterowanie:

Kliknij i wybierz datę wybierz datę

*Ilość zawodniczek, zawodników

*zawodniczki   *zawodnicy *brak zawodniczek/zawodników wpisz 0

*Kategorie wiekowe

Proszę zaznaczyć kategorie wiekowe następnie wpisać przy każdej kategorii ile zespołów (drużyn) ma wystąpić w danej kategorii wiekowej (nie wpisujemy ilości zawodników/zawodniczek, od tego jest pole powyżej gdzie trzeba z sumować ilość zawodników/zawodniczek biorących udział w turnieju).

   *Kategoria wiekowa *zaznacz *ile drużyn deleted
   dziewczęta urodzone w roku 2000 (K00)
   dziewczęta urodzone w roku 2001 (K01)
   dziewczęta urodzone w roku 2002 i młodsze (K02)
* Jeśli brak drużyny w kategori wpisz 0
W razie błędnego zaznaczenia kategorii wiekowej proszę o znaczenie pola deleted (przy tej kategorii), błędna zaznaczenie kategorii zostanie wtedy wyzerowane.

*Ilość osób towarzyszących zawodnikom

*kobiety *mężczyźni
*brak osób towarzyszących kobiet/mężczyzn wpisz 0

*Ilość kierowców

*kobiety *mężczyźni
*brak kierowców kobiet/mężczyzn wpisz 0

*wyżywienie

*posiłki    *ile osób wszystkich ogółem
*bez wyżywienia wpisz 0

*Kierownik klubu

*imię kierownika


*nazwisko kierownika


*telefon kierownika

Uwagi
Poniżej znajdziesz pliki pdf formularzy do pobrania:

Wykaz zawodników/zawodniczek

Niniejszym oświadczam, że:
- wszyscy zawodnicy/wszystkie zawodniczki wymienieni/wymienione wyżej uczestniczący w XXXIII Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Lajkonika mają aktualne badania lekarskie uprawniąjace do udziału w zawodach piłki ręcznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze Fizycznej (Dz.U. 2007/226/1675, 2008/195/1200).
- wszyscy wyżej wymienieni/wymienione zawodnicy/zawodniczki zespołu są ubezpieczeni /ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- zawodnicy/zawodniczki uczestniczący w turnieju spełniają norme wiekową kategorii zgodnie z regulaminem turnieju. regulamin turnieju.
Translates text and web pages

Uwaga

Uważne i dokładne wypełnienie naszego formularza zgłoszeniowego, pozwoli nam dobrze przygotować się do turnieju i zapewnić wszystkim uczestnikom jak najlepsze warunki (nie opuszczając żadnego pola, podajemy niezbędne informacje).
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z wypełnieniem niniejszego formularza prosimy o kontakt
turniej2015@lajkonikcup.pl

Osób online: 2

Turniej | Zgłoszenia | Kalendarz | Mecze | Galeria | Partnerzy | Formularz zgłoszenia | Kontakt | Organizator | Informacje | Historia | Regulamin

Małoposka Kraków Park Wodny Kraków Tymbark zsoi nr 5 Straż SP 88
strzałka do góry
GdzieSzukac.pl