Regulamin turnieju 2018

postanowienia ogólne

Turniej prowadzony jest zgodnie z zasadami zawartymi w:

 • Przepisach ZPRP.

organizator

Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie oraz Szkolny Klub Sportowy "Kusy" w Krakowie, os. Handlowe 4


uczestnicy rozgrywek

Turniej odbywa się w sześciu kategoriach:

 • dziewczęta urodzone w roku 2003 (K03), maksymalnie 16 drużyn
 • dziewczęta urodzone w roku 2004 (K04), maksymalnie 16 drużyn
 • dziewczęta urodzone w roku 2005 i młodsze (K05), maksymalnie 16 drużyn
 • chłopcy urodzeni w roku 2003 (M03) , maksymalnie 16 drużyn
 • chłopcy urodzeni w roku 2004 (M04), maksymalnie 16 drużyn
 • chłopcy urodzeni w roku 2005 i młodsi (M05), maksymalnie 16 drużyn

system rozgrywek

W kategoriach K04, K05, M03, M04 uczestniczy po 16 zespołów, podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły:

 1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,
 2. półfinał w grupach każdy z każdym, z zaliczeniem meczu z grupy eliminacyjnej
 3. Podział na grupy półfinałowe:
  o miejsca 1-8:
  P1: 1 gr. 1, 2 gr.1, 1 gr.3, 2 gr. 3;
  P2: 1 gr.2, 2 gr.2, 1 gr. 4, 2 gr. 4.
  o miejsca 9-16:
  P3: 3 gr. 1, 4 gr. 1, 3 gr. 3, 4 gr. 3;
  P4: 3 gr.2, 4 gr.2, 3 gr.4, 4 gr.4.
  W grupach półfinałowych zespoły grają każdy z każdym z zaliczeniem meczu z eliminacji.
 4. finały:
  • o miejsce 15 - 4. zespół z P3 i 4. zespół z P4,
  • o miejsce 13 - 3. zespół z P3 i 3. zespół z P4,
  • o miejsce 11 - 2. zespół z P3 i 2. zespół z P4,
  • o miejsce 9 - 1. zespół z P3 i 1. zespół z P4,
  • o miejsce 7 - 4. zespół z P1 i 4. zespół z P2,
  • o miejsce 5 - 3. zespół z P1 i 3. zespół z P2,
  • o miejsce 3 - 2. zespół z P1 i, 2. zespół z P2,
  • o miejsce 1 - 1. zespół z P1 i 1. zespół z P2.
O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zdobytych punktów, zaś przy jednakowej ilości punktów kolejno:
 • większa ilość punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa dodatnia różnica bramek z wszystkich spotkań w grupie,
 • większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
 • los.
W meczach finałowych w przypadku remisu dogrywka do pierwszej strzelonej bramki. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który wygra losowanie, a zespół przegrywający losowanie ma prawo wyboru boiska.


W kategorii K03 uczestniczy 12 zespołów, podzielonych na 4 grupy po 3 zespoły:

 1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,
 2. ćwierćfinały o miejsca 1-8 zespoły z pierwszych i drugich miejsc w grupach eliminacyjnych wg klucza: I K03 gr 1 - II K03 gr 2, II K03 gr 1 - I K03 gr 2, I K03 gr 3 - II K03 gr 4, II K03 gr 3 - I K03 gr 4
 3. półfinał o miejsca 1 - 4 zwycięskie zespoły z ćwierćfinałów, o miejsca 5 - 8 pokonane zespoły z ćwierćfinałów.
 4. finał o 1 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 1-4, o 3 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 1-4, o 5 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 5-8, o miejsce 7 pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 1-8.

o miejsca 9-12 zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych każdy z każdym bez rewanżu.


O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zdobytych punktów, zaś przy jednakowej ilości punktów kolejno:

 • większa ilość punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa dodatnia różnica bramek z wszystkich spotkań w grupie,
 • większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
 • los.

W meczach finałowych w przypadku remisu dogrywka do pierwszej strzelonej bramki. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który wygra losowanie, a zespół przegrywający losowanie ma prawo wyboru boiska.


W kategorii M05 uczestniczy 20 zespołów, podzielonych na 4 grupy po 5 zespołów:

 1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,
 2. półfinał o miejsca 1 - 4 pierwsze zespoły z grup eliminacyjnych, o miejsca 5 - 8 drugie zespoły z grup eliminacyjnych, o miejsca 9 - 12 trzecie zespoły z grup eliminacyjnych, o miejsca 13 - 16 czwarte zespoły z grup eliminacyjnych, o miejsca 17 - 20 piąte zespoły z grup eliminacyjnych.
 3. finał o 1 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 1 - 4, o 3 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 1 - 4, o 5 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 5 - 8, o 7 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 5 - 8, o 9 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 9 - 12, o 11 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 9 - 12, o 13 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 13- 16, o 15 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 13 - 16, o 17 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 17 - 20, o 19 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 17 - 20.

O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zdobytych punktów, zaś przy jednakowej ilości punktów kolejno:

 • większa ilość punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
 • większa dodatnia różnica bramek z wszystkich spotkań w grupie,
 • większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
 • los.

W meczach finałowych w przypadku remisu dogrywka do pierwszej strzelonej bramki. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który wygra losowanie, a zespół przegrywający losowanie ma prawo wyboru boiska.Organizacja i przebieg zawodów
 • Zawodnicy i zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą obowiązkowo posiadać kartę zdrowia potwierdzoną przez lekarza poradni sportowo-lekarskiej. Odpowiedzialność za powyższe ponosi trener zespołu, który jest zobowiązany przekazać odpowiednie oświadczenie do biura zawodów przed pierwszym meczem.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
 • Czas gry we wszystkich kategoriach 2 x 15 min. bez przerwy - zmiana stron.
 • Wykluczenia - 1 min.
 • Mecz rozpoczyna zespół będący wg terminarza gospodarzem zawodów.
 • Zespoły powinny być obecne w miejscu rozgrywania zawodów 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 • Zawody w kategoriach młodzików (M03, M04) rozgrywa się piłką damską (nr 2), obwód 54-56 cm, waga 325-375 g, w kategoriach młodziczek, dziewczyn i chłopców ( K03, K04, K05, M05) obowiązuje piłka nr 1 obwód 50-52 cm, waga 290-330 g.
 • W przypadku, gdy dwa rywalizujące zespoły mają jednakowy kolor koszulek do zmiany stroju zobowiązany jest zespół gości.
 • Zawodnik/zawodniczka młodsza może grać w zespołach starszych, fakt ten jednak nie jest powodem zmiany terminarza rozgrywek. Skład zespołu każdy trener jest zobowiązany podać przed pierwszym meczem na formularzu przygotowanym przez organizatora i przekazać do Biura Turnieju.
 • Podczas meczów nie ma możliwości wzięcia czasu dla zespołu.
 • Każdy przypadek dyskwalifikacji z powodu niesportowego zachowania (lub cięższe przewinienie) związane będzie z wykluczeniem winnego z minimum 1 meczu (do całkowitego wykluczenia z Turnieju). Decyzję podejmować będą Sędziowie Główni Halowi po konsultacji z Sędzią Głównym Turnieju.
 • Protesty wnoszone do 20 min. od zakończenia spotkania rozstrzyga Sędzia Główny Halowy w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 PLN. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie jest zwracana. Nie uwzględnia się protestów dotyczących interpretacji przepisów gry przez sędziów.
 • Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju.

sędziowie
 • Obsadę sędziowską Turnieju zapewnia KS MZPR w porozumieniu z KS ZPRP.
 • Zawody sędziowane są przez sędziów przygotowujących się do egzaminu na sędziego związkowego oraz sędziów MZPR.
 • W poszczególnych halach nad przebiegiem zawodów czuwają przedstawiciel Organizatora oraz Sędzia Główny Halowy. Oni podejmują bieżące decyzje dotyczące przebiegu rozgrywek. W celu ułatwienia z nimi kontaktu podany jest numer telefonu komórkowego do przedstawiciela Organizatora w każdej z hal.

postanowienia końcowe
 • Organizator Turnieju Lajkonik Cup zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Sposób interpretacji Regulaminu i wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne nie wynikającego z jego winy które mogą mieć wpływ na przebieg Turnieju Lajkonik Cup.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z turnieju. Zdjęcia te przeznaczone są wyłącznie dla Organizatora w celu zamieszczenia na serwisie www.lajkonikcup.pl jako materiały promujące Turniej.

hale - miejsca rozgrywania zawodów

Rozgrywki prowadzone będą równolegle na dziewięciu obiektach:

 • Hala sportowa Centrum Rozwoju ComComZone, ul. Ptaszyckiego 6
 • Hala sportowa "Siemacha", ul. Ptaszyckiego 4
 • Hala sportowa KS Prądniczanka, ul. Majora 12a
 • Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4
 • Hala sportowa Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35
 • Hala sportowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 13b
 • Hala sportowa III Liceum Ogólnokształcące, os. Wysokie 6
 • Hala sportowa KS Orzeł, ul. Niebieska 2
 • Hala Sportowa Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 58

imprezy turnieju
 • Uroczyste Otwarcie Turnieju
  - piątek 06. 04. godz. 20:00 - hala Szkoły Podstawowej nr 91
 • Dyskoteka dla uczestników oraz spotkanie opiekunów zespołów
  - sobota 07. 04, godz. 19.30 - 22.00.
 • Dekoracja Nalepszych Zespołów Turnieju
  - niedziela 08.04, hala Szkoły Podstawowej nr 91, sukcesywnie:
  • godz. 11:00 - kategorie K05 i M05
  • godz. 13:00 - kategorie K04 i M04
  • godz. 15:00 - kategorie K03 i M03

osoby funkcyjne, organizatorzy i przydatne kontakty
 • Biuro Turnieju - sekretariat Szkoły Podstawowej nr 91, os. Handlowe 4 ... tel. 12 644 24 75 w. 20
 • Sędzia Główny Turnieju - Wojciech Marcinek ................. tel. 502 590 599
 • Wojciech Miodoński .................................................. tel. 501 295 474

drukuj
print

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Kraków


Opieka medialna


Patronat radiowy


Translates text and web pages

Osób online: 1

Turniej | Zgłoszenia | Kalendarz | Mecze | Galeria | Partnerzy | Formularz | Kontakt | Organizator | Informacje | Historia | Regulamin

strzałka do góry